STRAKS LOOP JE DE ANDERE KANT OP, voorstel voor een tekstregel in een voetpad, Amsterdam, 2008

Een voorstel om een tekstregel aan te brengen in een voetpad dat hoofdzakelijk ‘s ochtends en ‘s avonds door forenzen wordt gebruikt (tussen station Sloterdijk en het kantorenpark Teleport).