een selectie handelingen
( klik op afbeelding)


Sociale Zaken om 14.55 uur, digitaal project voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester, 2004

Het project laat een digitale plattegrond zien van de 7 verdiepingen van het ministerie. Op deze plattegrond zijn afbeeldingen aanklikbaar van handelingen die ambtenaren uitvoeren om 14.55 uur. De ambtenaren kunnen zelf handelingen voorstellen via de website. Deze worden voor mijn camera opnieuw gespeeld. Het project poogt zo aan de hand van dagelijkse handelingen een doorsnede te geven van het ministerie op één bepaald tijdstip.

Sociale Zaken om 14.55 uur was van 1 september t/m 31 november 2004 te volgen op het intranet van het ministerie.